Lenkijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Lietuvos transporto ministrai ragina Europos Komisiją ir Europos Parlamentą stabdyti protekcionizmą Europoje ir nekurti kliūčių laisvam prekių ir paslaugų judėjimui.