Paskelbtas vaikų vasaros poilsio programų konkursas – Vilniaus savivaldybė planuoja iki 200 tūkst. eurų paremti pramogines, poilsines, sveikatinimo bei ugdančias vaikų ir jaunimo stovyklas, kuriose moksleiviai galės prasmingai ir įdomiai leisti atostogų dienas. Skiriamos lėšos kasmet didėja, o per visą programos rėmimo istoriją stovyklavo jau daugiau kaip 65 tūkst. vilniečių. Savivaldybė stovyklas mieste remia jau tryliktus metus.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

„Džiaugiamės vaikų ir jų tėvelių gražiais atsiliepimais apie kasmet Vilniaus miesto savivaldybės remiamas vaikų vasaros poilsio stovyklas. Norime ir toliau skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui, užimti kuo daugiau Vilniaus miesto mokyklose besimokančių vaikų vasaros poilsio stovyklose. Taip pat sudaryti kuo palankesnes sąlygas gausiose šeimose, mažas pajamas gaunančiose šeimose augantiems vaikams. Kviečiame Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas, laisvuosius mokytojus aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu“, – kviečia švietimo sritį kuruojanti mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Konkursui teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančius vaikus. Vienoje stovyklos pamainoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 vaikų. Vaikai turi būti užimti ne mažiau kaip 6 valandas per dieną be pertraukų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – 5-18 kalendorinių dienų. Viena organizacija gali organizuoti neribotą stovyklos pamainų skaičių, vienas vaikas už savivaldybės biudžeto lėšas gali ilsėtis ne ilgiau kaip 18 kalendorinių dienų.

Savivaldybės biudžeto lėšos bus skiriamos dieninėms, turistinėms, darbo ir poilsio stovykloms. Didžiausia suma, kuri gali būti skiriama programai – 3000 Eur. Prioritetas bus teikiamas toms paraiškoms, kurioms įgyvendinti prireiks kuo mažesnio tėvų (globėjų) indėlio, planuojama užimti kuo didesnį vaikų skaičių, numatyta ilgesnės trukmės veikla.

Savivaldybė kviečia pateikti paraiškas iki 2019 m. kovo 1 d. 12 val. (vėliau nebus priimamos). Paraiškos gali būti pateikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/paraisku-priemimas-2019-m.-vaiku-vasaros-poilsio-programu-konkursui-(konkursas-vyksta)

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Marius Labanauskas tel. 211 23 86, el. paštu marius.labanauskas@vilnius.lt

PRIEDAI:

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt

The post Konkursas: sostinės savivaldybė vasaros stovykloms skiria iki 200 tūkst. eurų appeared first on Vilniaus miesto savivaldybė.