Įsigaliojus papildytam statybos techniniam reglamentui dėl statybą leidžiančių dokumentų,  padaugėjo atvejų, kai planuojant statybos darbus privalu gauti tokį dokumentą.