Kas trejus metus Europos Komisijos atliekamas tyrimas (Fiskalinio tvarumo 2018 m. ataskaita) rodo, kad Lietuva yra vienintelė šalis, kuriai pavyko pagerinti ir vidutinio, ir ilgojo laikotarpio viešųjų finansų tvarumo rizikos vertinimą. Vien…