Aplinkos ministerija parengė Paslaugų, prekių ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus administruojamu namu, pirkimų tvarkos aprašo projektą ir kviečia su juo susipažinti.