Aplinkos ministerija parengė patikslintų Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų projektą ir kviečia visuomenę bei suinteresuotas institucijas teikti pastabas ir pasiūlymus iki sausio 30 d.